Spesialsamlinger

Klipparkiv om Kjell Aukrust, Ola Jonsmoen og Baral

 

Klipp fra lokalavisen fra 1980 – 2005

Samling av utgitte skrifter av Olav Gjærevoll

Johan Ligårds tegninger av alvdøler og bygdeliv før i tida


Fotosamlinger
"Bygdefolkets eige familialbum"
består av 5000 bilder. Her er det utarbeidet et register som gjør det enkelt å finne aktuelle personer. 

 

Per K. Liens fotosamling. Han var fotograf i Alvdal fram til 1951. Her er det register på samme måte som for "Bygdefolkets eige familiealbum".

 

Alvdal fotoateliers arkiv (negativsamling). Her er alt gjort søkbart i dataprogram. Dette er ikke tilgjengelig på Internett. Interesserte må derfor komme på biblioteket for å søke opp bilder.

For bruk av samlingene gjelder følgende regler: 

Dersom det er ønske om å avfotografere bilder, følger biblioteket disse reglene:

Enhetsleder bibliotek kan til en hver tid vurdere om bilder kan brukes i kommersielt øyemed. Dersom det blir godkjent, skal biblioteket ha 1 eksemplar av publikasjonen. Det skal komme tydelig fram at bildet er hentet fra "Bygdefolkets eige familiealbum", "Per K. Liens fotosamling" eller "Alvdal fotoateliers arkiv".

 

Avtalen inngåes formelt ved at begge parter skriver under på en avtale.
Avfotografering til privat bruk for eksempel til slektsalbum, har ingen avgift.

 

 

Publisert av: Torstein Aasbrenn
11.07.2013