Saksdokumenter Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets organ for tilsyn og kontroll. Utvalget består av 3 medlemmer, hvorav 2 skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder.

 

Møtedokumenter og informasjon om kontrollutvalget

 

 

Tidligere møtpapirer fra kontrollutvalget: 

 

Møte i kontrollutvalget 2. mai 2017

 

     Innkalling 2. mai 2017

     Vedlegg 2. mai 2017

     Vedlegg 2. mai 2017

     Møteprotokoll

 

Møte i kontrollutvalget 28. mars 2017

 

     Innkalling 28. mars 2017

     Møteprotokoll

 

Møte i kontrollutvalget 14. februar 2017

 

     Innkalling 14. februar 2017

     Vedlegg 14. februar 2017

     Protokoll 14.02.17

 

     Innkalling med vedlegg - møte i kontrollutvalget 24. november 2016
     Overordnet analyse
     Årsplan for Alvdal 2017

     Protokoll 24.11.16

    

     Innkalling med vedlegg - møte i kontrollutvalget 13. september 2016

     Protokoll 13.09.16

 

     Innkalling med vedlegg - møte i kontrollutvalget 8. juni 2016

 

     Innkalling kontrollutvalget 3. mai 2016

 

     Innkalling kontrollutvalget 29. februar 2016 med vedlegg

 

     Innkalling kontrollutvalget 9. desember 2015

     Vedlegg

 

     Innkalling kontrollutvalget 03.09.2015

 

     Innkalling kontrollutvalget 23.04.15

     Vedlegg

     Sak 9-15 Årsoppgjøret 2014 KU vedtak

     Sak 11 - 15 Forvaltningsrevisjon og tilsynsrapport fra fylkesmannen KU vedtak 

     Sak 12 - 15 Kontrollrapport skatt vedtak KU

     Sak 13- 15 Prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjon 2015

 

 

     Innkalling kontrollutvalget 29.01.15

     Vedlegg Årsmelding 2014

 

     Innkalliing kontrollutvalg 27.11.14

     Vedlegg Rapport Meskano AS Alvdal kommune

     Vedlegg Rapport saksbehandling Alvdal (2)

 

     Innkalling kontrollutvalg 11.09.14

 

 

     Innkalling kontrollutvalget 15.05.2014

     Årsberetning 2013 

     Årsregnskap 2013 

     Protokoll 150514  

 

     Innkalling kontrollutvalget 27.03.2014

     Kontrollutvalget årsmelding for 2013

 

     Innkalling kontrollutvalget 05.12.13 

     Protokoll 05.12.13 

 

     Innkalling kontrollutvalget 071013

     Protokoll 07.10.13 

 

     Innkalling kontrollutvalget 130613

     Vedlegg 130613 

 

 

     Innkalling kontrollutvalget 30.04.2013

     Protokoll kontrollutvalget 140213

     Innkalling kontrollutvalget Alvdal 140213

     Vedlegg kontrollutvalget 140213 Årsmelding 2012

 

     Innkalling Kontrollutvalget 22.11.12

     Overordnet analyse vedlegg kontrollutvalget  22.11.12

     Plan selskapskontroll vedlegg kontrollutvalget 22.11.12

 

     Protokoll Kontrollutvalget 27.09.2012

     Innkalling Kontrollutvalget 27.09.2012

     Vedlegg 27.09.2012 

 

 

 

Publisert av: Anders Wahl
11.06.2012