Beredskap - Krise

Kriseledelsen i Alvdal kontaktes eller varsles på et av følgende telefonnummer:

  • Kommunens sentralbord 62 48 90 00 (9:00 - 15:00)
  • Vakttelefon kommunalteknikk 62 48 80 05
  • Rådmann/leder beredskapsrådet 400 35 383

Eller via epost til: postmottak@alvdal.kommune.no

 

Kriseledelsen 

 

Psykososialt støtteteam 

Alvdal kommune har et psykosoialt støtteteam som kan være operative ved akutte kriser, ulykker eller andre omstendigheter der påkjenninger for enkeltpersoner, familier eller lokalmiljøer bør bearbeides av personell som kan håndtere slike belastninger.

 

Rekvirering av tjnesten skjer normalt etter vurdering av vakthavende lege/politi7brannetat, men kan også rekvireres av andre ved behov.

Behov meldes til legevaktsentralen, tlf 116 117 (62 48 22 11)

Publisert av: Anders Wahl
02.10.2012