Logo skoleprosjekt
Ledige eiendommer i Alvdal
Alvdal Midt i Væla
Alvdal kino
Levende landbruk
Nyheter

Arbeidet går sin gang på byggetomta. Vinduer er inne i 2.etg., støpte elementer er på plass, og trapper er plassert i bygget.  

 

Alle deler av bygget er nå under tak, og det er justert  for setningene som ble oppdaget tidligere i høst.

 

Vi ligger noe etter den oppsatte planen, men ikke mer enn at vi pr. i dag mener å kunne jobbe dette inn igjen.

 

Kledning på bygget er avklart, og det skal benyttes Royalbehandlet furu i fargen grå på alt unntatt Kulturdelen. Den får svart kledning.  

  

Vi minner om navnekonkurransen med frist for innspill 20.oktober. 

12.10.2017

Torsdag 14. september, etter det formelle formannskapsmøtet, valgte ordfører et lukket forum for en foreløpig gjennomgang av innbyggerundersøkelsens kommentarfelt.


Undersøkelsens frie kommentarer hadde ikke vært tilgjengelig for formannskapet. Jeg mente det var både riktig og viktig å informere formannskapet først, og jeg står for den avgjørelsen.  


Det har ALDRI vært ordførerens hensikt å skjule resultatene fra undersøkelsen.
Formannskapets foreløpig «reaksjon» var at kommentarene ga  både positive og negative tilbakemeldinger, og at de aller fleste kommentarene var konstruktive.

Det kom også fram noen betraktninger rundt resultatene i selve besvarelsen, hvor Alvdal scorer 4,1 som er 0,3 under et gjennomsnitt av de øvrige kommunene som har deltatt.
Årsaker til den lave svarprosenten ble også drøftet.


Resultatene fra undersøkelsen blir nå tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Kommentarene er mangfoldige, men det er noen hovedtrekk, områder som gjentas ofte;

Alvdal Vei, Steimosletta, skole og informasjon.

Skoleutbyggingen er oftest kommentert med både positive og negative kommentarer, der det er viktig å registrere at de positive kommentarene er i flertall.


At Alvdal Vei og Steimosletta har høstet mest negativ omtale er ingen overraskelse, men her ligger det ved mange konstruktive innspill som blir vurdert nærmere.
Kommunens evne til å informere sine innbyggere blir også ofte gjentatt. Andre kommenterer det som utføres både politisk og administrativt.

Alvdal har de siste årene fått både ros og ris i gjennomførte brukerundersøkelser og vi har oppnådd gode plasseringer på Kommunenes Sentralforbunds kommunebarometer.
Når både politikere og administrasjonen kommenteres for manglende besluttsomhet og gjennomføringsevne, er det viktig å ta dette på alvor.   


Det er viktig at god og riktig informasjon når ut til våre innbyggere. Vi må kommunisere bedre med våre innbyggere. Vi vil se på nye og mer innovative informasjonsløsninger. Utvidet bruk av Facebook og bruk av kommunens egen hjemmeside (blir ny fra januar 2018) blir en del av en forbedret kommunikasjonsstrategi.

 

Under ligger en enkel grafisk fremstilling av resultater fordelt på spørsmålskategorier og innbyggere som har brukt kommunale tjenester.

 

Johnny Hagen
ordfører

Diagram 1 

Diagram 2 

10.10.2017

Kurset går over 7 uker, en samling per uke à 2 timer. Første kurskveld tirsdag 24/10.

 

Ta kontakt med Ingeborg Sandbakken for informasjon og påmelding

Mobil 48865344

ingeborg.sandbakken@alvdal.kommune.no 

09.10.2017

Statens vegvesen har midler til trafikksikkerhetstiltak. Kommunen eller eteblerte veilag kan søke. Søknaden behandles av Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) på årets siste møte. Søknadene rangeres etter forventet trafikksikkerhetseffekt.

 

Søknadsfrist til Vegvesenet er 1. november, og kommunen må ha søknaden senest 25. oktober for godkjening.

 

Kriterier for søknad  

Søknadsskjema  

 

04.10.2017

PengerDessverre har utsendelse av fakturaer vedrørende barnehage, kommunale avgifter, eiendomsskatt, husleie og tjenester innen pleie og omsorg blitt forsinket fra vår underleverandør.


Barnehage og sommer-SFO, Faktura for august med forfall 2. oktober:  - Ny forfallsdato 20. oktober
 

Kommunale avgifter, eiendomsskatt og husleie med forfallsdato 2. oktober: -ny forfallsdato 20. oktober.

 

Pleie og omsorgstjenester: Faktura for juli: Forfall 2. oktober. Ny forfallsdato: 20. oktober. 

 

For noen vil dette bety at regninger for to måneder kommer med forfall i oktober. Dersom du trenger ytterligere betalingsutsettelse, kan du kontakte økonomikontoret.

 

 

Har du avtalegiro blir du trukket uavhengig av denne feilen.

 

Vi beklager det inntrufne.
 

03.10.2017
Aktivitetskalender
26.10.17
19:00
02.11.17
08:00
16.11.17
08:00
30.11.17
19:00
07.12.17
08:00
Gå til Kalender
Kontakt

Alvdal Kommunehus er åpent mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30.

 

Sentralbordet og publikumsmottak er åpent mandag - fredag

kl. 09:00 - 15:00.

 

Tlf:  62 48 90 00  

Fax: 62 48 90 01

 

Epostadresse:

postmottak@alvdal.kommune.no 

 

Postadresse:

Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal

 

Org.nr: 939 984 194

 

Bankkto: 1895.06.00140

Lenker