Logo skoleprosjekt
Ledige eiendommer i Alvdal
Alvdal Midt i Væla
Alvdal kino
Levende landbruk
Nyheter

Det er en del overvintringsskader på eng i Alvdal og Tynset. Ordningen med tilskudd etter vinterskader på eng ble avviklet fra 2016.

Hvis den totale grovfôravlingen etter vekstsesongen 2017 blir mindre enn 70 % av normalårsavling, kan det søkes erstatning. Fristen for å søke erstatning for avlingssvikt er 31. oktober. 

De som har så store overvintringsskader at det kan bli aktuelt å søke erstatning for avlingssvikt, bør varsle fra til kommunen ved Enhet for Landbruk og miljø før enga blir reparert evt. ompløyd.       

20.06.2017

Barn lekerBarnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Da er barnehagen stengt. For barnehageåret 2017/2018 er det disse dagene det gjelder:

Tirsdag 15. august 2017
Fredag 24. november 2017
Fredag  26. januar 2018
Fredag 18.mai 2018

Den siste planleggingsdagen er ikke bestemt enda,  det vil bli lagt ut informasjon på mykid med en gang dette er avklart.

20.06.2017

SolcellepanelMontering av solcelleenergianlegg på eksisterende bygg fører til fasadeendring. Enhver tiltakshaver må avklare om et slikt tiltak utløser søknadspliktig fasadeendring i henhold til plan- og bygningsloven.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke gitt annen avklaring enn at spørsmål knyttet til fasadeendring må vurderes av kommunen i hvert enkelt tilfelle.

Kommunen har nå vedtatt en veileder som avklarer kommunens behandling og klargjør vurderingen innen dette området.

 

Veileder - Solceller og Solfangere i Alvdal kommune

20.06.2017

Berit K.G og Anette F.P 2_2_2

 

Kulturskolerektor Berit Konstad Graftås (t.h) har sin siste arbeidsdag i Alvdal kommune fredag 30. juni. Dette ble markert på kommunehuset i dag.

 

Vi takker hjerteligst for samarbeidet og ønsker lykke til videre

 

Erling Straalberg, rådmann.

 

20.06.2017
Aktivitetskalender
Gå til Kalender
Kontakt

Alvdal Kommunehus er åpent mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30.

 

Sentralbordet og publikumsmottak er åpent mandag - fredag

kl. 09:00 - 15:00.

 

Tlf:  62 48 90 00  

Fax: 62 48 90 01

 

Epostadresse:

postmottak@alvdal.kommune.no 

 

Postadresse:

Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal

 

Org.nr: 939 984 194

 

Bankkto: 1895.06.00140

Lenker