Logo skoleprosjekt
Ledige eiendommer i Alvdal
Alvdal Midt i Væla
Alvdal kino
Levende landbruk
Nyheter

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025 ligger nå ute til alminnelig gjennomsyn.

 

Frist for å komme med innspill er 20. desember. 

Budsjett og økonomiplan behandles endelig i kommunestyret 21. desember 2017.

 

     Budsjett 2018 og økoplan 2018-2025

 

     Obligatoriske budsjettskjemaer

 

     Detaljert driftsbudsjett 2018

 

     Gebyrer og betalingssatser 2018

 

     Gebyrer Plan, byggesak og geodata 2018

 

     Behandling i formannskapet 7. desember

ToalettAlvdal kommunestyret vedtok 26.10.17 ny lokal forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende). 

 

Forskriften er utarbeidet i fellesskap for kommunene Alvdal, Folldal, Os, Tolga, Rendalen og Tynset, med hjemmel i Forurensningsforskriften § 12-6.

 

Den nye forskriften gjelder fra 1. januar 2018. 

 

Du ka lese forskriften her: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-10-20-1808 

08.12.2017

Adventkos på Alvdal bibliotek 14. desember kl. 19:00

 

Ta deg time-out fra julestress.

 

Ola Jonsmoen  snakker om og leser sine dikt.

 

Servering av gløgg og pepperkaker.

Nettvett 

Alvdal kommune, kommunestyret debatterte bruk av sosiale medier i sitt møte torsdag 30. november.

 

Etter folkemøtet 21. november har meningene om mangt og meget om hva som skjer i Alvdal, florert i sosiale medier. Særlig har meningene vært mange på Facebook.

 

Diskusjoner i sosiale medier  kan være både positive og inspirerende om innleggene er informative og saklige.
Dessverre er det ikke alltid slik.

 

Den siste tids skriverier på denne kanalen viser manglende respekt for hverandres argumenter og innspill. Noe som igjen har avlet usaklige og ufine ytringer. Dette er IKKE greit!

Et samlet kommunestyre vil oppfordre ALLE til å delta i debatter, i møter og på sosiale medier med respekt overfor hverandre.


Kos dere på sosiale medier – men bruk sunn fornuft der som ellers i hverdagen. Bruk Facebook til dialog og samhandling med andre mennesker, men husk at det er forskjell på muntlig og skriftlig form og husk alltid å respektere andre.

 

Alvdal Kommunestyre. 

 

Det vil bli forsøkt koblet på igjen kl 1430.

 

 

 

Det er brudd på vannledning ved Gjelten gård.

Dette berører abonnenter i Måna nord for fv 29 og vest for Rv3.

Uvisst når dette er i orden men det jobbes med saken.

04.12.2017
Aktivitetskalender
Gå til Kalender
Kontakt

Alvdal Kommunehus er åpent mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30.

 

Sentralbordet og publikumsmottak er åpent mandag - fredag

kl. 09:00 - 15:00.

 

Tlf:  62 48 90 00  

Fax: 62 48 90 01

 

Epostadresse:

postmottak@alvdal.kommune.no 

 

Postadresse:

Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal

 

Org.nr: 939 984 194

 

Bankkto: 1895.06.00140

Lenker