Logo skoleprosjekt
Ledige eiendommer i Alvdal
Alvdal Midt i Væla
Alvdal kino
Levende landbruk
Nyheter

Ledige stillinger

I Alvdal kommune er det ledig stilling som klubbleder for ungdomsklubb. 

 

Søknadsfrist 13. august.

 

Mer om stillingene og elektronisk søknadsløsning finner du her

21.07.2017

Ledige stillinger

I Alvdal kommune er det ledige stillinger ved tjenesten for funksjonshemmede:

 

Vernepleier/spesial - og sosialpedager.

Søknadsfrist 20. august.

 

Mer om stillingene og elektronisk søknadsløsning finner du her

 

21.07.2017

Ledige stillinger

I Alvdal kommune er det to ledige stillinger ved flyktningetjenesten:

 

Enhetsleder,  og Programveileder.

Søknadsfrist 20. august.

 

Mer om stillingene og elektronisk søknadsløsning finner du her

21.07.2017

Ledige stillinger

I Alvdal kommune er det to ledige stillinger ved enhet kommunalteknikk:

 

Enhetsleder,  og Avdelingsleder for drift av uteseksjonen.

Søknadsfrist 20. august.

 

Mer om stillingene og elektronisk søknadsløsning finner du her

21.07.2017

Etter valgloven § 2–6 skal manntallet så snart det lar seg gjøre legges ut til offentlig

ettersyn, slik at velgerne kan sjekke om de står i manntallet. Manntallet skal ligge ute

til og med valgdagen

19.07.2017
Aktivitetskalender
Gå til Kalender
Kontakt

Alvdal Kommunehus er åpent mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30.

 

Sentralbordet og publikumsmottak er åpent mandag - fredag

kl. 09:00 - 15:00.

 

Tlf:  62 48 90 00  

Fax: 62 48 90 01

 

Epostadresse:

postmottak@alvdal.kommune.no 

 

Postadresse:

Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal

 

Org.nr: 939 984 194

 

Bankkto: 1895.06.00140

Lenker