Logo skoleprosjekt
Ledige eiendommer i Alvdal
Alvdal Midt i Væla
Alvdal kino
Levende landbruk
Nyheter

Fredriks gave - logo

Nedlagte garder i Alvdal og et knippe bilder av fotograf Bredstrøm 

onsdag 22. november kl. 1900 på Alvdal bibliotek 

 

Per Arnfinn Bergebakken viser lysbilder og kåserer om nedlagte garder i Alvdal. Etter kaffepausa viser Helge Rasmussen ett knippe utvalgte bilder av Bredstrøm.

 

Salg av kaffe / kaker.

Velkommen til en trivelig kveld!

 

Arr: Alvdal bibliotek og Historielaget Frederiks Gave

15.11.2017

Fakturaene på kommunale eiendomsavgifter og eiendomsskatt  for 4. kvartal er nå sendt ut-

 

Forfallsdato er 20.desember.

 

Lurer du på noe angående faktura for kommunale avgifter? Da finner du antagelig svaret her!

15.11.2017

Det vil i en periode framover bli endret trafikkavvikling for adkomst til Nedre og Øvre Måna.

Fra onsdag 15.11.17 vil all trafikk foregå via Dæhli og nedre Månavei:


1. Nedre del av Huseidalen , fra FV 29 og opp til Nedre Månavei stenges fra onsdag 15.11.17


2. Fra samme dag vil det være mulig å kjøre via Nedre Månavei fra Dæhlie og over på ny veistrekning i Huseidalen og opp til Øvre Måna.


3. Tidspunkt for når ny adkomstvei fra FV 29 og opp til Nedre Månavei har vi ikke fått svar på fra Statens Vegvesen enda.

 

Kart 

 

10.11.2017

26.oktober vedtok Kommunestyret i Alvdal, saksnr 69/17, Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i  Alvdal og Tynset kommuner med følgende dokumenter: 

1. Kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset (korrigert etter vedtak)
2. Kulturminner i Alvdal og Tynset - Formidlingsvedlegg, Sørensen og Hvamstad.
3. KART over kulturminner og kulturmiljøer som foreslås fredet.
4. Kart over fornminner og kulturminner - Kommunedelplan for Alvdal, 2008-2020
5. Temakart Landskap, kulturminner og kulturmiljø, Kommunedelplan for Tynset    tettsted 2015-2027

 

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her;
Særutskrift sak 14/179, K-sak 69/17

 

Vedtatte plandokumenter er lagt ut på servicetorget i kommunehuset Nyborg.

 

Formålet med planen er å styrke kommunens kunnskapsgrunnlag om kulturminner og sikre en effektiv, langsiktig og forutsigbar forvaltning av kulturminnene.


 

10.11.2017

Ledige stillinger

Alvdal kommune har ledig, fast stilling som enhetsleder for tjenesten for funksjonshemmede fra januar 2018.

 

Søknadsfrist 26. november 2017.

 

Mer om stillingen, og hvordan du søker, finner du her.

10.11.2017
Aktivitetskalender
Gå til Kalender
Kontakt

Alvdal Kommunehus er åpent mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30.

 

Sentralbordet og publikumsmottak er åpent mandag - fredag

kl. 09:00 - 15:00.

 

Tlf:  62 48 90 00  

Fax: 62 48 90 01

 

Epostadresse:

postmottak@alvdal.kommune.no 

 

Postadresse:

Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal

 

Org.nr: 939 984 194

 

Bankkto: 1895.06.00140

Lenker