LEDIGE TOMTER_2
Logo skoleprosjekt
Alvdal Midt i Væla
Alvdal kino
Levende landbruk
Nyheter

Ledige stillinger

Ved Alvdal legekontor er det ledig vikariat som sjukepleier i 40% stilling fra 30. april 2018 til 31. oktober 2019.

 

Mer om stillingen og elektronisk søknadsløsning finner du ved å følge denne lenken.

 

Søknadsfris er 8. april 2018.

15.03.2018

Vi minner om at alle som har fått tildelt gateadresse må sette husnummeret på veggen.

 

Dette er ikke minst viktig i tilfelle du skulle behøve bistand fra nødetatene.

 

Posten har heller ingen mulighet til å levere pakker osv dersom du ikke har merket huset ditt. All post sorteres nå i Oslo, og lokalkunnskap om hvem som bor hvor er ikke lenger en faktor....

13.03.2018

Dersom du som kunde bor på Strømmen og ønsker å benytte deg
av linje 971 Folldal –Alvdal-Tynset kan du nå bestille i forkant,
slik at denne ruta kjører innom holdeplassene:
Ødegård, Sevillhauggardene, Basheim, Strømmen og Bakkeng.

 

Les mer om prøveordningen her.

13.03.2018

Alvdal kommune har innført ekstraordinær båndtvang fra og med 8. mars til 1. april 2018. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt heter det i vedtaket.

 

Bakgrunnen for vedtaket er store mengder snø som medfører utfordringer for viltet både med tanke på mobilitet og næringsinntak. Jaging av vilt under disse forholdene kan være fatalt. Vi ber alle hundeeiere være sitt ansvar bevisst, og holde hunden sin i bånd eller forsvarlig inngjerdet.

 

Ekstraordinær båndtvang gjelder nedenfor tregrensa i hele kommunen. Dette gjelder også hunder som brukes i jakt, jakthundtrening og jaktprøver.

 

Vedtaket vurderes opphevet hvis forholdene skulle endre seg, ellers gjelder vedtaket frem til ordinær båndtvang inntrer 1. april. I særlige tilfeller kan kommunen dispensere fra vedtaket, står det å lese i vedtaket.

09.03.2018

Sjulhustunet

Alvdal kommune har to ledige stillinger ved Alvdal barneskole fra 1. august 2018.

En fast stilling, og et årsvikariat. Begge stillinger i 100%.

 

For mere informasjon om stillingen og elektronisk søknadsløsning kan du klikke her.

 

Søknadsfrist 25. mars.

06.03.2018
Aktivitetskalender
12.04.18
08:00
19.04.18
19:00
03.05.18
08:00
24.05.18
19:00
Gå til Kalender
Kontakt

Alvdal Kommunehus er åpent mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30.

 

Sentralbordet og publikumsmottak er åpent mandag - fredag

kl. 09:00 - 15:00.

 

Tlf:  62 48 90 00  

Fax: 62 48 90 01

 

Epostadresse:

postmottak@alvdal.kommune.no 

 

Postadresse:

Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal

 

Org.nr: 939 984 194

 

Bankkto: 1895.06.00140

Lenker