Nyheter

BredbåndAlvdal kommune vil på vegne av innbyggerne i kommunen, utarbeide søknader om midler til bredbåndsutbygging i Alvdal. Det søkes om statlig tilskudd  for utbygging av bredbånd i distriktene (NKOM). I tillegg har Hedmark fylkeskommune gitt tilsagn om midler til prosjekter i Hedmark. I løpet av våren 2017, vil det i tillegg bli fremmet sak om kommunal bevilgning til bredbåndsutbygging.  

 

Et av kravene for en  søknad fra kommunen, er at planen for utbygging av fibernett skal være ute til høring i en måned. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 2. mai  2017.  Høringsuttalelser sendes til postmottak@alvdal.kommune.no 

 

Les mer