Nyheter

Møteplass for lokalt næringsliv og offentlig innkjøp i Nord-Østerdalsregionen
08.03.2018 kl. 13.00 – 16.30

Sted: Nord-Østerdalen vgs, Fedraheimveien 1, 2500 Tynset, Rom 3218
 

Det offentlige er en stabil kunde som kjøper varer og tjenester uavhengig av konjunkturene. En avtale med det offentlige kan dermed bidra til å sikre inntjeningen i nedgangstider. Det offentlige er også en krevende kunde: Det gjennomføres åpne konkurranser som ikke favoriserer noen. Her gjelder det å gi gode tilbud med en god kombinasjon av pris og kvalitet. Og vinner du konkurransen kan kundeforholdet være en fin referanse ved neste korsvei.

 

Les programmet her.

19.02.2018

imagesEC3IW81QNew Mining Company (NMC) er ikke et selskap, men et varemerke for et russisk selskap som ønsker å etablere serverpark med salg av prosesseringskapasitet som forretningside.

21.12.2017

Kommunestyret vedtok den 26. oktober 2017 ny næringsplan med tiltaksdel for Alvdal kommune.

 

Dokumentene finner du her:

 

Aktuelle dokumenter Næring

27.10.2017

79feb5d377b0031e156eb84843a932ef

 

Alvdal kommune har tidligere ikke hatt noen næringsplan. I forbindelse med planprosessen som ble igangsatt i 2016 ble det bestemt at kommunen skal ha fire strategiske planer; næringsplan, folkehelseplan, plan for rekruttering og kompetanse, og helse/omsorgsplan.

 

Strategisk næringsplan med tilhørende tiltaksdel legges nå ut på høring med høringsfrist 15. august.

 

 

Høringsuttalelser sendes til postmottak.

 

Næringsplan Alvdal kommune - tiltaksdel

Næringsplan Alvdal kommune - juni 2017

 

 

16.07.2017

BredbåndAlvdal kommune vil på vegne av innbyggerne i kommunen, utarbeide søknader om midler til bredbåndsutbygging i Alvdal. Det søkes om statlig tilskudd  for utbygging av bredbånd i distriktene (NKOM). I tillegg har Hedmark fylkeskommune gitt tilsagn om midler til prosjekter i Hedmark. I løpet av våren 2017, vil det i tillegg bli fremmet sak om kommunal bevilgning til bredbåndsutbygging.  

 

Et av kravene for en  søknad fra kommunen, er at planen for utbygging av fibernett skal være ute til høring i en måned. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 2. mai  2017.  Høringsuttalelser sendes til postmottak@alvdal.kommune.no 

 

Les mer