Informasjonsmøte - Sommertoget

Alvdal kommune i samarbeid med Alvdal Aktivitet inviterer til informasjonsmøte på

Aukrustsenteret 22. mars kl. 19.00 

  

Agenda: 

  • Alvdal kommune – samspill med næringsliv og innbyggere 
  • Arbeidet med NRK Sommertoget 
  • Informasjon fra prosjektgruppa
  • Erfaringer fra NRK Skibladner 2016 v/daglig leder Atlungstad Brenneri 
  • Alvdal kommunes tanker rundt www.opplevalvdal.no 
  • Alvdal Aktivitet informerer om utvikling, erfaringer og status på nettportalen 

  

Årsmøte i Alvdal Aktivitet avholdes umiddelbart etter denne agendaen! 

20.03.2017