Salg av kommunal boligeiendom Alvdal.

GLIMT, adresse Kringsjå 5, legges ut for salg.

 

Interesserte kjøpere må levere skriftlig tilbud i lukket konvolutt merket «Salg av Glimt» til   Alvdal kommune, enhet kommunalteknikk Gjelen 3 2560 Alvdal innen 20. april 2017.

 

Opplysninger om eiendommen, kopi av takst og tegninger samt avtale om befaring rettes til Eivind Negård tlf 913 08 111/62 48 90 31

e-post: eivind.negard@alvdal.kommune.no 

20.03.2017