Høring av forslag til ny lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende)

 

Det kunngjøres med dette at forslag til revidert og felles lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Politiske organger i ovennevnte kommuner har nylig vedtatt å legge ut forslag til ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg til offentlig ettersyn jf. forvaltningslovens § 37.  

 

 

Kommunene oppfordrer andre myndigheter, lag, foreninger og organisasjoner, samt andre berørte å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til forslaget.

 

Høringsfrist: 1. august 2017. 

 

Spørsmål om forslaget kan rettes til den enkelte kommune ved følgende personer:

Os kommune – arne.strypet@os.kommune.no 

Tolga kommune – tore.skjotskift@tolga.kommune.no 

Tynset og Alvdal kommuner - bjorn.magne.brekken@tynset.kommune.no eller         

                                           kurt.fossum@tynset.kommune.no 

Folldal kommune – odd.roar.hovde@folldal.kommune.no 

Rendalen kommune – stefanie.iversen@rendalen.kommune.no 

 

Eventuelle merknader til forslag til forskrift skal være skriftlig og sendes til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal, eller pr. e-post: postmottak@folldal.kommune.no innen 1. august 2017.

 

Høringsdokumenter: 

Forslag til lokal avløpsforskrift 

Høringsparter 

Samlet saksframstilling 

 

Publisert av: Erland Horten
18.05.2017