Innbyggerundersøkelse

Aktivitetsdag på Solsida april-10 -2Alvdal kommune ønsker å vite hva dere som bruker tjenestene våre mener om de tilbudene vi gir.

 

Derfor gjennomfører vi nå en brukerundersøkelse til alle husstander i Alvdal.

Det er sendt ut et brev til alle husstander, og vi forventer at dere har brevet i postkassa den 22. mai.  Undersøkelsen stenges den 10. juni.

 

I brevet finner dere internettadresse til undersøkelsen, og et unikt passord.

 

Vi understreker at undersøkelsen er fullstendig anonym, og at passordet kun er en del av den tekniske løsningen for å kunne registrere svarene på riktig undersøkelse. Undersøkelsen leveres og behandles av Bedre kommune.no

 

Det er i utgangspunktet tenkt at hver husstand skal levere et felles svar, men dersom det blir for store dissenser i heimen, så er det mulig å levere flere!

Dere må i såfall ta kontakt med kommunen for å få tildelt ett ekstra passord til undersøkelsen.

 

Ønsker du å svare på papir kan du også kontakte oss for å få undersøkelsen i papirversjon. Denne sendes kommunen sammen med den unike koden.

 

Jo flere svar vi får, jo bedre grunnlag får vi for å vurdere tjenestene våre, så vi håper alle tar seg tid til å svare!

 

Undersøkelsen finner du her: admin.bedrekommune.no/bedrekommune/surveyLogin.action

 

Publisert av: Erland Horten
09.06.2017