Høring - Næringsplan for Alvdal kommune

79feb5d377b0031e156eb84843a932ef

 

Alvdal kommune har tidligere ikke hatt noen næringsplan. I forbindelse med planprosessen som ble igangsatt i 2016 ble det bestemt at kommunen skal ha fire strategiske planer; næringsplan, folkehelseplan, plan for rekruttering og kompetanse, og helse/omsorgsplan.

 

Strategisk næringsplan med tilhørende tiltaksdel legges nå ut på høring med høringsfrist 15. august.

 

 

Høringsuttalelser sendes til postmottak.

 

Næringsplan Alvdal kommune - tiltaksdel

Næringsplan Alvdal kommune - juni 2017

 

 

Publisert av: Inger Marie Holte Eithun
16.07.2017