Universalkurs – «DE UTROLIGE ÅRENE» høsten 2017

de utrolige årene

 

Alvdal kommune tilbyr høsten 2017 foreldreveiledningskurs til alle foreldre med barn i alderen 2- 6 år.  

Kurset er gratis og varer i 7 uker med en samling per uke à 2 timer. Planlagt oppstart i oktober 2017.

De utrolige årene (DUÅ) bygger på bred internasjonal forskning som viser god effekt. Kurset har fokus på å styrke relasjonen mellom foreldre og barn, og er et forebyggende lavterskeltilbud.

 

Foreldre møtes i gruppe, og kan dele erfaringer og snakke sammen om hvordan det er å være foreldre. Kurset gir dere som foreldre konkrete strategier og redskap som kan støtte barns utvikling. Temaer som tas opp er blant annet barnestyrt lek, oppmuntring, følelsesregulering og problemløsning. Temaene diskuteres ved hjelp av videovignetter, diskusjoner i gruppa og praktiske øvelser.

 

Er du interessert eller har spørsmål om kurset, ta kontakt med gruppelederne:

Gro Åsne Lohn

Telefon: 47 46 24 09/ 48957276

Mail: Gro.aasne.lohn@alvdal.kommune.no 

 

Ingeborg Sandbakken, helsesøster Alvdal kommune

Telefon: 48865344

Mail: ingeborg.sandbakken@alvdal.kommune.no 

 

Mer informasjon om kurset finner du her:

http://dua.uit.no/ 

Publisert av: Erland Horten
06.07.2017