FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGEN STARTER 10. AUGUST

Søndag 10. september og mandag 11. september er det stortingsvalg og sametingsvalg.

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i

den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen

kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at

stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17.00.

Ta med legitimasjon når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis

stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis

du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er

noe krav for å få forhåndsstemme.

 

Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august ta kontakt med din

hjemkommune.

 

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl 09.00 og kl 15.00 fra 

10. august og til og med 8. september 2017: 

• Alvdal kommunehus, Gjelen 3, 2560 Alvdal 

 

For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme onsdag 6. september 2017 mellom 

kl. 10.00 og kl. 12.00 ved Solsida omsorgsheim, Thorsheimveien 21, 2560 Alvdal 

  

Spesielt for sametingsvalget 

Når det gjelder sametingsvalget, blir manntallsførte her direkte tilskrevet omkring dette.

 

 

Publisert av: Erland Horten
07.08.2017