Oppdatering fra skolebygginga

Etasjeskille ny skole_2

Plasstøpte betongarbeider er snart avsluttet i denne omgang. Etasjeskillene i undervisningsdelen vil være på plass innen det er ferie på byggeplassen i ukene 29 og 30. Rendalen bygg kommer nå inn som tømrere og starter arbeidet med gesimskasser på skoledelen.


 

Grunnmur ny skole_2

Gang- og sykkelveien langs Smedstadveien er etablert, og det vil etter hvert bli satt opp store lysmaster på oversiden av denne. Det er fra kommunens side satt opp et midlertidig gjerde mot utmark.


Kunstutvalget har bestemt at Pekka Stokke får oppdraget med hovedutsmykningen. Det ble søkt om ytterligere midler til utsmykning fra både NØK og Sparebanken Hedmark, men dessverre med negativt svar. Heller ikke KORO (Kunst i Offentlige Rom) kunne bidra denne gang. Dette på grunn av mange og store søknader.


Det har vært avholdt brukermøter i forhold til inventar og interiør, og endelig anbud på dette går ut i løpet av høsten. Likedan er det gjort avklaringer om det fastmonterte utstyret i hallen.


Framdrift på skoletomta går etter planen.

 

Publisert av: Erland Horten
28.07.2017