VANNAVSTENGNING SJULHUS OG KVEBERG 12.9.2017 FRA KL. 08:00-18:00

I forbindelse med utskifting av vannkum og tilkobling av nytt ledningsnett forbi Skurlaget vil det bli avstengt vann tirsdag den 12.9.2017 fr kl. 08:00-18:00.

 

Det bes om at de som har fått varsel på telefon eller tekstmelding stenger sin hovedstoppekran ved tidspunkt for stengning. Når vannet settes på igjen bes det om at det tappes vann fra nærmeste kran etter stoppekranen til det kommer klart vann.

 

 

Med hilsen

Enhet for kommunalteknikk

Publisert av: Erland Horten
07.09.2017