Folkemøte - sentrumsutvikling i Alvdal

Vi følger opp kommunestyrets vedtatte planprogram og inviterer til et åpent møte for å debattere og samhandle om tanker for en ønsket sentrumsutvikling i Alvdal.

 

 Mulighetsstudie: Steia og Steimosletta

 

Aukrustsenteret, tirsdag 21. november kl 1800.  Vel møtt!

 

Debattkveld  Sentrumsutvikling Program

Plakat 

 

 

Publisert av: Erland Horten
16.11.2017