Trafikkavviklingen i Nedre Månavei og Huseidalen fra 15.november

Det vil i en periode framover bli endret trafikkavvikling for adkomst til Nedre og Øvre Måna.

Fra onsdag 15.11.17 vil all trafikk foregå via Dæhli og nedre Månavei:


1. Nedre del av Huseidalen , fra FV 29 og opp til Nedre Månavei stenges fra onsdag 15.11.17


2. Fra samme dag vil det være mulig å kjøre via Nedre Månavei fra Dæhlie og over på ny veistrekning i Huseidalen og opp til Øvre Måna.


3. Tidspunkt for når ny adkomstvei fra FV 29 og opp til Nedre Månavei har vi ikke fått svar på fra Statens Vegvesen enda.

 

Kart 

 

Publisert av: Erland Horten
10.11.2017