Påkobling av vannledning kl 1430

 

Det vil bli forsøkt koblet på igjen kl 1430.

 

 

 

Det er brudd på vannledning ved Gjelten gård.

Dette berører abonnenter i Måna nord for fv 29 og vest for Rv3.

Uvisst når dette er i orden men det jobbes med saken.

Publisert av: Bente Rønning
04.12.2017