Bruk av sosiale medier - uttalelse fra kommunestyret

Nettvett 

Alvdal kommune, kommunestyret debatterte bruk av sosiale medier i sitt møte torsdag 30. november.

 

Etter folkemøtet 21. november har meningene om mangt og meget om hva som skjer i Alvdal, florert i sosiale medier. Særlig har meningene vært mange på Facebook.

 

Diskusjoner i sosiale medier  kan være både positive og inspirerende om innleggene er informative og saklige.
Dessverre er det ikke alltid slik.

 

Den siste tids skriverier på denne kanalen viser manglende respekt for hverandres argumenter og innspill. Noe som igjen har avlet usaklige og ufine ytringer. Dette er IKKE greit!

Et samlet kommunestyre vil oppfordre ALLE til å delta i debatter, i møter og på sosiale medier med respekt overfor hverandre.


Kos dere på sosiale medier – men bruk sunn fornuft der som ellers i hverdagen. Bruk Facebook til dialog og samhandling med andre mennesker, men husk at det er forskjell på muntlig og skriftlig form og husk alltid å respektere andre.

 

Alvdal Kommunestyre.