Folkemøte om kommuneplanen utsettes !

Det tidligere bebudede folkemøtet om kommuneplanens samfunnsdel den 14. februar, utsettes.

 

Intensjonen med dette møtet er en presentasjon av hovedprinsipper og retninger i forslag til ny kommuneplan. Prosessen med planen viser imidlertid at det gjenstår en del arbeid i form av avklaringer, møter med ulike aktører og prosess i kommunestyret, før dette kan presenteres i et åpent møte.

 

Alvdal kommune vil komme tilbake med ny dato for et folkemøte.

 

Alvdal 05.02.2018

Rådmannen