Opptak i barnehager i Alvdal 2018/2019

Hovedopptaket gjelder fra 15.08.18, med søknadsfrist 1.mars 2018. 

  

Alvdal kommunale barnehage: 

  • Plassen barnehage, 3 avd. 1-6 år
  • Øwretun barnehage, 4 avd. 1-6 år.

Privat barnehage: 

  • Sivil- Saras eventyrbarnehage, 2 avd. 1-6 år.

(Klikk på overskrifta for å lese mer)

Rett til barnehageplass 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har med søknad til hovedopptaket rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller 1 år. Jfr. Lov om barnehager § 12 a. 

 

Rett til plass i barnehage er knyttet til hovedopptaket i den kommunen der barnet er bosatt.  

 

De som har plass er sikret den fram til skolestart, men om noen ønsker å endre tilbudet, søkes det på nytt.

  

Samordnet opptaksprosess:  

Kommunale og private barnehager samarbeider om opptaket (jfr. Barnehagelovens § 12).

 

Hvert enkelt barn blir tilbudt plass bare i en barnehage, men blir satt på venteliste for andre ønsker. Sivil-Saras eventyrbarnehage har felles søknadsskjema med kommunen. I søknadsskjema til både kommunal og privat barnehage, må søker opplyse om det er søkt andre barnehager og med hvilken prioritering.

 

Søknadsskjema fås i de ulike barnehagene, i fellesekspedisjonen på kommunehuset eller kommunens hjemmesider www.alvdal.kommune.no, og sendes til 

Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal, eller e-post: postmottak@alvdal.kommune.no 

  

For nærmere opplysninger om åpningstider og driftsformer kan henvendelser rettes til:

 

Alvdal barnehage, enhetsleder Janne Kjeldsen, tlf. 62 48 90 21/ 90 76 40 55 

Sivil-Saras eventyrbarnehage, styrer Cecilie Andersen tlf. 62122270

09.02.2018