Folkemøte - kommuneplan mot 2030

Vi følger opp kommunestyrets vedtak om å legge samfunnsdelen ut til offentlig
ettersyn med et åpent informasjonsmøte:

Aukrustsenteret torsdag 26. april kl. 19.00 

 

Følg denne lenken for å se plakat

Publisert av: Erland Horten
16.04.2018