Skole og utdanning

Det er tre grunnskoler i Alvdal:

Alvdal ungdomsskole, tlf. 62 48 91 70
Rektor Erik Vangen Jordet, erik.vangen.jordet@alvdal.kommune.no
 

Plassen skole, Sølndalsveien 47, 2560 Alvdal,  tlf. 62 48 98 80
Rektor Janne Midttun, janne.midttun@alvdal.kommune.no 

 

Steigen skole, Skulebakken 27, 2560 Alvdal, tlf. 62 48 90 70
Rektor Unni Bjørkedal, unni.bjorkedal@alvdal.kommune.no

 

Skolene er direkte organisert under rådmannen.

 

Visjon: Alvdal - en trygg, skapende og framtidsretta læringsarena for alle. 
 
Mål:
- Gi elevene kunnskap, innsikt og ferdigheter for å kunne handle som skapende mennesker.
- Sette elevene i stand til å ivareta og utvikle demokrati, kulturarv og næringsgrunnlag.
- Bidra til at elevene er i stand til å skape seg et meningsfullt liv.
 
Pedagogisk plattform 

a) Vår tro på at elevene har en iboende vilje til å lære og skape kommer til uttrykk ved at:
    - undervisningen tilpasses elevens forutsetninger og behov

    - undervisningen tar utgangspunkt i elevens interesser og hverdagsliv

    - vi tilstreber å gi elevene opplevelsen av at læringen er meningsfull

b) Vår tro på at elevene kan ta ansvar for egen læring kommer til uttrykk ved at:

    - Læreren er en tydelig leder for sine elever

    - Hver elev opplever gleden ved å mestre oppgavene sine og nå faglige mål

    - Elevene møter varierte undervisningsformer tilpasset sitt modningsnivå

    - Elevene tas med i planlegging av undervisning

c) Våre tro på at elevene vil og kan ta ansvar for hverandre og fellesskapets beste kommer til uttrykk ved at:

    - hver elev møter forventninger om, og gis muligheten for medbestemmelse og medvirkning    innenfor godt tilrettelagte rammer

    - det utvikles gode og tillitsskapende samarbeidsformer mellom elever og voksne i skolen, og mellom skole og hjem

    - samarbeidet mellom de voksne i skolemiljøet på hver skole og mellom skolene er slik at det kan være et forbilde for elevene

    - vi arbeider i et miljø som gir ro, trygghet og forutsigbarhet

d) Vår tro på at hver elev er unik og kan bidra til å berike fellesskapet kommer til uttrykk ved at:

    - vi oppfatter ikke elevene som like, men som like verdifulle

    - hver elev behandles med respekt

 

 

Nyheter

 

 skole

 

 

HAR DU GODE FORSLAG? 

Anlegget på Sørhusjordet er i ferd med å ta form, og det er tid for å gi det et navn. Blant folk har området ulike betegnelser som  Nyskola, Sørhusjordet, Skoletomta osv.  I mer formelle sammenheng brukes «Alvdal barneskole». Men skolen utgjør kun èn del.  Anlegget vil bli et flerbruksanlegg for hele bygda og for folk i alle aldre.  Uteområdet skal også fungere som nærmiljøanlegg. I tillegg til barneskole og kulturskole, vil vi her få en fullstor idrettshall, ei frisklivsavdeling samt en kulturdel planlagt som kommunens storstue.

Kommunens innbyggere og folk med tilknytning hit inviteres til navnekonkurranse. Man kan komme med forslag til navn på hele anlegget og/eller navn på de ulike deler.

Kriterier for navnevalget på hele anlegget: 

·         Kort og velklingende

·         Lokal forankring grunnet beliggenhet eller andre karakteristika for Alvdal

·         Et navn de fleste kan identifisere seg med

Kriterier for navn på de ulike deler ; skole, kulturskole, kultursal, flerbrukshall: 

·          Skal si noe om funksjon

·         Være gjenkjennbart utenfor kommunegrensa

Forslag sendes postmottak@alvdal.kommune.no, innen 20.oktober 2017. Papirversjon kan leveres i skranken på Kommunehuset.

Navnekomitèen behandler forslagene og innstiller til Kommunestyret for endelig avgjørelse.

Vinnerforslag premieres

 

 

28.09.2017

Helsestasjon for ungdom

Nytt, gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 23 år. Oppstart torsdag 31/8.

 

23.08.2017

Janne Midtun har fått tilbud om stillingen som rektor ved den nye barneskola i Alvdal. Midtun er i dag rektor ved Plassen skole, og overgangen til den nye stillingen vil skje gradvis, i takt med forberedelsene mot å ta i bruk den nye skola fra høsten 2018.

 

Unni Bjørkedal, som i dag er rektor ved Steigen skole, har fått tilbud om stilling som assisterende rektor ved den nye barneskola.

 

29.03.2017

Norskundervisning inntil 20 t/u på dagtid. Se timeplan og flere opplysninger på skolens kommunale nettside.

10.08.2015

Skolelogo2Torsdag 7.mai gjestet Eggen arkitekter Alvdal igjen. Denne gang for en orientering i formannskapet samt for å møte brukergruppene idrett og kultur.  I FS ble det orientert om – og diskutert rundt –  arkitektur, energiklasser  for bygg samt ulike oppvarmingsløsninger (se egen protokoll).

19.05.2015

Det er oppdaget flere tilfeller av lus i barnehager og skoler. Vi oppfordrer alle foreldre/foresatte til å undersøke hodebunnen til sine barn. Dette er den beste måten å oppdage hodelus på, det er viktig å kjemme håret med lusekam, dette må gjennomføres systematisk og grundig i minst åtte dager deretter minst en gang i uka, i tre uker.

 

Om man finner lus, må man behandles med lusemiddel som man får kjøpt på apoteket. Følg nøye bruksanvisningen for det middelet du bruker.

Dette er også viktig for å forebygge videre smitte til andre.

 

For mer informasjon, se link til Folkehelseinstituttet.

19.12.2014

P1030141Tradisjon tro ble det arrangert julelunsj ved Alvdal ungdomsskole i år også.

 

9. trinn serverte varm sjokolade m/krem og grovt brød og mye godt pålegg. Elever og ansatte ved skolen, vaktmestere på kommunalteknikk, ansatte ved tannklinikken og skolens «besteforeldre» ble ønsket velkommen av rektor Erik Vangen Jordet og leder for elevrådet Jarne Kristoffer Nerby.

 

Elevrådet arrangerte også utkledningsdag denne dagen, med jul som tema. Mange fine julekostymer og ikke minst dekorative hodeplagg var å se.

19.12.2014

Dans-ill.fotoDanselinja på Stange videregående skole inviterer deg som er glad i å danse til gratis workshop i dans lørdag 24. januar 2015 fra klokka 10:00 til kl. 18:00.

 

Les invitasjon til workshop på Stange

01.12.2014

Søknad- og oppsigelsesfrist av elevplasser i Kulturskolen dette skoleåret er 5. desember 2014 og 5. juni 2015 for det påfølgende semesteret. Når du har fått en elevplass i kulturskolen løper tilbudet til du sender inn en oppsigelse. Søknad og oppsigelse av elevplasser kan sendes på e-post til postmottak@alvdal.kommune.no.
 
Fra neste semester (2015/2016) ligger søknad- og oppsigelsesfrist fast 1. desember og 1. juni hver skoleår.

18.11.2014

Høsten 1964 ble Alvdal ungdomsskole tatt i bruk som en av de første ungdomsskolene i Hedmark. Dette ønsker skolen å markere og vi inviterer alle interesserte velkommen til skolen i uke 47.

 

Vi har et enkelt program for jubileumsuka vår som strekker seg fra mandag 17. november til torsdag 20. november:

 • Hver dag er det mulig å kjøpe seg lunsj i skolens kantine mellom klokka 11 og 13 (suppe + kaffe og kake for 50 kr).  
 • I skolens lokaler vil være utstilt gamle læremidler som er brukt ved skolen og det vil også finnes album med bilder fra alle kullene som er gått på skolen.

Utover dette arrangerer vi «Åpen skole» torsdag 20. fra klokka 18-21. Da er det «vanlige» timer for klassene og vi oppfordrer alle besøkende til å bli med inn i klasserommet.

11.11.2014

Det ser ut til å være mangel på hybler for skoleelever som skal begynne på skole i Alvdal nå i august - det gjelder i første rekke hybler i gangavstand til Storsteigen videregående skole. Hvis noen har aktuelle utleieboliger så ta gjerne kontakt med skolen eller med kommunen.

01.08.2014

Tynset Opplæringssenter starter opp norskundervisning for innvandrere mandag 18. august 2014 kl. 09:00. Oppmøtested er Tynset Opplæringssenter, Skolegata 5, Holmen.

 

Les informasjon fra opplæringssenteret her.

31.07.2014

Delrapport 2 i utredningsprosjektet «Framtidas grunnskole i Alvdal» sendes nå ut på høring. Høringsfrist settes til 28. mai 2014.  

 

Formelle høringsparter er:

 • Ansatte ved Plassen skole og SFO
 • Ansatte ved Steigen skole og SFO
 • Ansatte ved Alvdal ungdomskole
 • FAU Alvdal ungdomsskole
 • FAU Plassen skole
 • FAU Steigen skole
 • Alvdal idrettslag
 • Barne- og ungdomsrådet
 • Enhet for kultur (Koordinerer uttalelser innen sang, dans, musikk og teater)
 • Rådet for likestilling og funksjonshemmede

For øvrig gis alle innbyggere i Alvdal anledning til å gi skriftlig uttalelse i saken.  

 

Alle uttalelser merkes «Uttalelse – skoleutredning», og sendes til postmottak@alvdal.kommune.no eller pr. brev til Alvdal kommune, 2560 Alvdal.

Rapporten og vedleggene ligger som vedlegg til sak 26 i saksdokumenter Formannskapet (Trykk på vedleggene i rubrikken "Formannskapsmøte 29. april 2014")

30.04.2014

Kommunestyret vedtok den 6.mars  at det parallelt med skole også  skal utredes flerbrukshall/-hus. Det er videre ønske om at vi ser på området rundt Steigen skole – Kvennbekken. Dette  på grunn av Synnøve Findens innspill angående mulige plassutfordringer i framtida på Grindegga. Utredningsarbeidet må endre framdrift. Målet er fortsatt at kommunestyret kan fatte vedtak på et godt grunnlag den 19.juni og at referansegruppene får en måneds høringsperiode.

 

Framdriftsplan ser nå slik ut:

29.april                Møte i Formannskapet, formiddag

29.april                Kveldsmøte på Aukrustsenteret – dokumentet går til høring

28.mai                  Frist for høring

5.juni                   Saken er ferdig fra rådmannen

12.juni                 Saken behandles i Formannskapet

19.juni                 Saken behandles i Kommunestyret

28.04.2014

drommestipendDrømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner.
 
SØKNADSFRIST ER  21. FEBRUAR!

 

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

 

Hvordan søke?
Skriv litt om deg selv og drømmen din, og send på e-post til kulturskolerektor Mali Hauen innen 21. februar.
 
 
 

12.02.2014

For information in other languages

 

Tynset opplæringssenter kan lære deg norsk.

 

Da må du:

 • ha oppholdstillatelse til å bo i Norge
 • bo i Tynset, Alvdal, Tolga eller Folldal kommune
 • melde deg på
19.12.2013

Alvdal kommune inviterer med dette til høring i forbindelse med skoleutredningen «Alvdalsskolen i framtida» delrapport 1.

Høringsperiode: Uke 47 og 48. 

Frist for høringsuttalelse: Fredag 29.november kl. 0900.

Høringssvar sendes på mail til Alvdal kommune v/prosjektleder Valborg Ligård.

Mailadr: postmottak@alvdal.kommune.no 

 

Vi ser fram til konstruktive innspill

 

Skoleutredning delrapport 1 18.11.2013

19.11.2013

Fra onsdag settes sunn mat i fokus for elevene ved Alvdal ungdomsskole, som en del av et samarbeidsprosjekt mellom skolen, tannhelsetjenesten, helsesøstrene og en ernæringsfysiolog. Les mer om dette her.

 

Se også artikkel i Alvdal midt i væla om dette.

17.09.2013

Norskundervisning inntil 20 t/u på dagtid. Se timeplan på skolens

kommunale nettside www.tynset.kommune.no Undervisningen følger skoleruta for Tynset - Alvdal- Tolga- Folldal kommune.

 

Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket, studenter, nordiske borgere, au pair og andre med midlertidig opphold har ikke rett til gratis undervisning. Denne må kursdeltakerne betale selv, eventuelt i samarbeid med sin arbeidsgiver.

 

Semesteravgiften er kr 3 900,- for elever som ikke har «rett og plikt» til norsk og

samfunnskunnskapsundervisning etter Introduksjonsloven. Kursdeltakeren må selv betale for arbeidsbok og tekstbok. For påmelding, ta kontakt med Tynset opplæringssenter.

 

Personer med «rett og plikt» til norsk- og samfunnskunnskapsundervisning må kontakte sin bostedskommune for påmelding. Kommunen dekker opplæringskostnader etter Introduksjonsloven.

19.08.2013

IMG_984pDe siste ukene har barne- og ungdomsrådet arrangert mekkekurs og friluftskurs for ungdom i Alvdal. Kursene var gratis for deltakerne, og med flinke kursholdere og godt innhold ble det mange fornøyde deltakere.

01.07.2013

dans frisklivDet er nå klart for opptak til Alvdal kulturskole for neste år.

Har du lyst til å utforske egen kreativitet og skaperevne? Alvdal kulturskole gir deg muligheten.

 

Kulturskolen er en frivillig skole for alle; barn, ungdom og voksne. Det kreves ingen forkunnskaper, og det avlegges ingen eksamen.

 

 

Påmeldingsfrist for høstsemesteret: 25. juni 2013.

 

Mer informasjon her: Informasjon om Alvdal kulturskole 2013/2014

17.06.2013

myldre_theaSist uke viste kulturskolens elever frem hva de har lært på ukentlige øvinger gjennom året. Det var mye flott å se og høre! Les mer på Alvdal Midt i Væla

27.05.2013

Det er igjen tid for å nominere talentfulle barn/unge til Drømmestipend 2013!  

For generell info om denne fantastiske ordningen: http://www.drommestipendet.no 

 

Det er kulturskolerektorer/-ledere i alle norske kommuner som nominerer. Ønsker du å bli nominert, eller kjenner du til en god drømmestipendkandidat, så er det altså kulturskolens leder som skal tipses/kontaktes.

 

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner. Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker de to samarbeidspartnerne å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.Stipendutdelernes håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

22.01.2013

Det nærmer seg igjen tiden for skoleball ved ungdomsskolen.

I år er selve ballet fredag 11. januar, som vanlig i samfunnshuset. Foreldre, besteforeldre og eldre søsken er invitert til klokka 1900, og det forventes i overkant av 300 til bords.

 

Generalprøve avholdes torsdag 10. klokka 1100. Her stiller mellomtrinnet fra barneskolene som gjester. DSC_0638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet er fra skoleballet i 2010.

 

 

08.01.2013

Askepott2. februar 2013 klokka 18.00 i Tynset kulturhus er det igjen duket for ungdommens kulturmønstring - og Alvdal vil ha DEG med på laget!

04.12.2012

Kapelrud 2Torsdag 22. november var Kristian Kapelrud på forfatterbesøk på Alvdal ungdomsskole. Alle trinnene fikk et 60 minutters langt foredrag av forfatteren, som er utdannet grafisk designer i tillegg til å være forfatter. Han vokste opp i henholdsvis Elverum og Asker, men er i dag bosatt i Ottestad. 

23.11.2012

stock-photo-19284513-group-of-people-thumbs-up-blue-sky-copy-spaceUngdommer fra 7. klasse til og med videregående inviteres til Taverna den 25. oktober klokka 14.15 for informasjon og valg av nytt barne- og ungdomsråd i Alvdal. Ordføreren spanderer pizza.

22.10.2012

Hver høst sponser NØK tur til Hunderfossen energisenter for 9. trinn ved skolen. Les artikkelen her

03.10.2012

Fredag 21. september ble det arrangert volleyball og fotballturnering ved ungdomsskolen fra klokka 11 og ut dagen.

 

DSC_0040Turneringen ble arrangert med 12 lag på tvers av klasser og kjønn. I år var det typisk høstvær med sol og frisk temperatur, og antrekkene varierte på samme måte fra shorts til lue.

 

Vinnerlaget fikk æren av å spille kamper mot et "toppet" lærerlag. Elevene vant fotballkampen, og lot lærerne vinne volleyballen slik at alle var fornøyde med dagen.

 

 

 

 

19.09.2012

Alvdal u-skole 003Onsdag 12. september startet ungdomsskolen med nasjonale prøver i lesing for 8. og 9. trinn. Dette er den første av tre nasjonale kartleggingsprøven for det nye 8. trinn. Den siste, prøve i regning, planlegges gjennomført 31. oktober.

 

 

For 9. trinn skal det avholdes to prøver, lesing og regning.

 

Kort tid etter prøvestart var elevene konsentrerte om jobben som vi kan se på bildet, og det var stille og rolig i samtlige klasserom.

 

 

 

12.09.2012

Kunst 36. klassingene ved Plassen skole, har sammen med kunstneren Inger Helene Holøyen, jobbet på ulike og spennende måter med tekst i løpet av vinteren. Dette har blitt til morsomme dikt og fortellinger. Elevene har også tegnet flotte, fargerike illustrasjoner og morsomme strektegninger. Resultatet av det ble en flott bok.

Les mer på http://www.alvdalmiv.no/Oppvekst/boklansering.html

 

 

09.05.2012