Barn og familie

Barn i snøKommunale tjenesteområder innenfor Barn og unge er

  • Barnehager
  • Barnevern
  • Helsestasjonen 
  • PPT - Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste

Alvdal barnehage består av to barnehager - Plassen barnehage og Øwretun barnehage. Det er også en privat barnehage - Sivil-Saras Eventyrbarnehage.

 

Fellesinformasjon om barnehagene i Alvdal

 

Alvdal deltar i et interkommunalt barnevernsamarbeid sammen Tolga og Tynset kommuner. Barnevernkontoret er lokalisert på Tynset.

 

Alvdal deltar også i et interkommunalt samarbeid om PP-Tjenesten som også er lokalisert på Tynset.

 

Om grunnskole og skolefritidsordning, se under menypunkt Skole og utdanning

Nyheter

Kurset går over 7 uker, en samling per uke à 2 timer. Første kurskveld tirsdag 24/10.

 

Ta kontakt med Ingeborg Sandbakken for informasjon og påmelding

Mobil 48865344

ingeborg.sandbakken@alvdal.kommune.no 

09.10.2017

Helsestasjon for ungdom

Nytt, gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 23 år. Oppstart torsdag 31/8.

 

23.08.2017

de utrolige årene

 

Alvdal kommune tilbyr høsten 2017 foreldreveiledningskurs til alle foreldre med barn i alderen 2- 6 år.  

Kurset er gratis og varer i 7 uker med en samling per uke à 2 timer. Planlagt oppstart i oktober 2017.

06.07.2017

frisk

 

Vi starter opp treningen igjen fredag 03.02.17 kl. 09.00. Treningen varer ca 45 min, og har fokus på styrke og stabilitet.

 

Pris: 50,- per trening, som blir fakturert etter ti uker.

Du trenger ikke å være medlem på friskliven for å delta.

Treningen blir holdt av kommunefysioterapeut Nina, og program blir utdelt hvis hun ikke kan være tilstede.

Ta med innesko, vann, barn og godt humør!

 

Håper du blir med :D

 

 

 

 

 

 

03.01.2017

imagesC1JTHWNL

 

 

Anbefaler alle å se en kort videosnutt som omhandler mobilbruk rundt barn, dette er noe å tenke over! Filmen finner du her.

 

 

 

 

 

 

24.10.2016

Refleks

 

 

Det begynner å bli mørkt om kveldene. Regn i tillegg reduserer sikten betraktelig.

Selv om du ser bilen, ser ikke bilisten deg dersom du går uten refleks i mørket.

 

 

 

 

 

04.10.2016

AlvdalFrisklivLogo

 

 

 

 

Oppstart av mammatrening på Alvdal Friskliv blir fredag 23. september kl 13:30!

12.09.2016

Ingen husholdninger  skal betale mer enn 6 % av inntekten sin, for en barnehageplass. I 2016 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 486 750 kroner pr. år. Foreldrebetalingen er i tillegg begrenset av maksimalprisen. Pr. 1.januar 2016 er maksimalprisen 2 655 kroner per måned, prisen for deltidsplass har økt tilsvarende. Disse bestemmelsene er i henhold til  «Forskrift om foreldrebetaling i barnehage».

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5.åringer
Fra 1.august 2016 har alle 3-, 4- og 5.åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Inntektsgrensen er fra samme dato satt til 417 000 kroner.


Endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.  Kommunen som barnehagemyndighet har ansvar for ordningen. Hvis barnet går i barnehage i en annen kommune enn der det er folkeregisteret, er det kommunen der barnet er folkeregisteret som skal behandle søknad om reduksjon.


Ordningen krever en søknadsprosess, og  Alvdal kommune har utarbeidet eget søknadsskjema. Søknadsskjema med veiledning og rutiner for søknadsprosess er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Søknadsfrist for reduksjon fra august 2016 er 10.juli.


Det kan søkes i løpet av hele barnehageåret. Søknadsfrist er den 10. i måneden. Reduksjon gis fra og med første måned etter at vedtaket er fattet. Vedtaket gjelder for ett barnehageår.


Inntekten må dokumenteres. Som dokumentasjon anbefaler departementet å bruke selvangivelsen for 2015. Denne leveres med søknaden.  Dersom noen ikke har selvangivelse å legge fram, skal det legges fram annen dokumentasjon av inntekt.
 

Med hilsen

Janne Kjeldsen
Enhetsleder Alvdal barnehage
 

07.06.2016

Bufdir_fb_1200x628a_Line_Bjorn_Oslo_2Over 11 000 barn og unge i Norge bor i fosterhjem og antallet øker fra år til år. I den nasjonale rekrutteringskampanjen for fosterhjem som starter denne uken, leter vi etter folk med rom for en til i livet sitt.  

08.09.2015

Barn i snøHovedopptaket er fra 15.08.15, med søknadsfrist 20. februar. 

  

Kommunale barnehager: 

  • Plassen barnehage, 2 avd. 1-6 år
  • Øwretun barnehage, 4 avd. 1-6 år.

Privat barnehage: 

Sivil- Saras eventyrbarnehage, 2 avd. 1-6 år.

18.02.2015

Luciatog Dæhlie 12.12.14 (7)I dag feiret vi Luciadagen i Plassen barnehage, avd. Solan. Vi hadde først besøk av barnas familier, barna gikk Luciatog og sang for de fremmøtte. Dette er tradisjon i barnehagen, og det var som vanlig kjempekoselig.

Senere på dagen gikk samme barna til Dæhlie hvor de gikk Luciatog rundt i butikken. Dette er første gangen vi gjør dette, vi ble veldig godt mottatt. Barna sang for de ansatte på butikken, og de fikk med seg litt snacks tilbake som takk for underholdningen.

15.12.2014

Det var under regionrådsmøte i går at de seks ordførerne i Nord-Østerdal offisielt ble utnevnt til ambassadører for fosterhjemsarbeid. Det var engasjerte og interesserte ordførere som ble utnevnt.

- Dette er et viktig arbeid som vi ønsker og håper å kunne bidra positivt i forhold til, uttalte Tynset kommunes Ordfører Bersvend Salbu på vegne av alle.

 

- Dagens utnevnelse er et ledd i vår kampanje for å få med kommunenes toppolitikere på laget. De er øverste politiske ledelse i kommunene vi arbeider for, og sånn sett viktige å kommunisere med, sier leder for Bufetat, Fosterhjemstjenesten i Hedmark, Asgeir Frankmo.

10.11.2014

Barnevern illMange barn utsettes for omsorgssvikt og trenger et nytt hjem. I Barneverntjenesten i Nord-Østerdal har vi 8 barn som venter på et nytt hjem.

 

Vi søker etter: 

Familier som er tålmodige, aktive og tolerante. Dere må kunne fokusere på å skape relasjoner, trygghet og ro. Dere bør være gode på rammer og struktur, samtidig som dere må være fleksible. Vi leter etter familier som har en faglig eller erfaringsmessig bakgrunn som gjør at dere best mulig kan forstå disse barnas atferd og hva det er uttrykk for. Dere må kunne møte dem emosjonelt og hjelpe de til å lære nye strategier for å uttrykke sine følelser, slik at de kan få en positiv utvikling.

31.10.2014

fosterbarnIkke alle barn kan bo hjemme. Over 10 000 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag. 9 av 10 barn som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine bor i fosterhjem. I Hedmark trenger vi 80 nye fosterhjem i år. Vil du bety en forskjell i et barns liv?

 

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

04.06.2014

MormorNå er programmet for Alvdal kino for september lagt ut!

 

Du finner det her: Kinoprogram september

 

eller på Alvdal kinos hjemmeside: http://www.filmweb.no/alvdalkino/ 

 

eller på vår facebookside: Alvdal kino

 

Visningene foregår i Aukrustsenteret.

 

 

 

04.09.2013

Kunst 2Planleggingsdager  i de kommunale barnehagene barnehageåret 2013/2014. 

 

De kommunale barnehagene har planleggingsdager  mandag 30.september 2013, torsdag 2.januar 2014 og fredag 2.mai 2014, da er barnehagene stengt.

30.08.2013

Det er 10 spente skolestartere som snart er klar for å avslutte tida si i barnehagen.  I den forbindelse er det en del aktiviteter de er med på som en avslutning på mange år i barnehagen.

 

Barna har vært på Tynsettur for å besøke arbeidsplassen til de  foreldrene som  arbeider der. Det ble kjørt buss opp til Tynset og de startet turen på domus for å besøke en mamma som arbeider der, etter det var det en tur innom Flaten bil for å besøke en pappa på jobb. Det siste besøket var på Orkidè ekspressen  der det  er en mamma som arbeider, der ble maten inntatt og jammen ble det en is.  J Togtur og drosje hjem, barna fikk komme fram til lokføreren og tute, noe som selvsagt er stor stas!

Tynsettur 001
Tynsettur 004
Tynsettur 016
Tynsettur 058

Det store høydepunktet for barna er overnattingen som er for alle barna som skal begynne på skolen til høsten. Mange spente barn kom til barnehagen med soveposer, liggeunderlag, pysjamas og kosedyr. Taco på menyen med godterier og brus til dessert. Film og lek på en kveld der barna fikk være opp litt lengere enn vanlig. En kjempe kveld der både barn og voksne storkoste seg.

  

De siste ukene har det også vært felles førskoledag på Husantunet sammen barn fra Øwretun og Sivil-Sara.  Fin dag der det var satt opp ulike poster som å hoppe i sekk, kaste på blink og erteposekasting, og ikke minst et flott vær – herlige dager. Førskolebarna har også vært invitert til Sivil-Sara for å besøke de andre som de skal gå i klasse med fra høsten, spennende å bli kjent med nye barn. Det har vært hyggelig fadderbesøk fra Plassen skole, og de  har blitt skrevet inn på skola. Mange opplevelser og mange nye inntrykk for skoleklare barn.  Barnehagen kommer til å savne denne fine gruppa barn.

Overnatting 006
Overnatting 021

Etter vedtak på tildeling av barnehageplass fattet i Alvdal Formannskap 21. mars 2013, meddeles det herved at tildeling i foreløpig tilbudsbrev kan oppfattes som endelig vedtak.

 

Ved spørsmål angående barnehageplass ta kontakt med barnehagene.

22.03.2013

Barn i snøI forbindelse med Barnehagedagen 2013 er det “åpen barnehage" for avdelingene Tron og Steigen i Øwretun barnehage

 

MANDAG 11.MARS fra kl 9.30 til 11.00 og fra kl 14.00 til 16.00.

 

Det kommer til å være “vanlige" aktiviteter denne dagen. Lavvoen er åpen og det blir kaffe og biteti. Avdelingene Brenna og Muller har invitert til besteforeldrekaffe denne dagen.

 

Årets slagord er DEN BESTE STARTEN der hovedfokus er KVALITET OG BEMANNING.

 

Et kvalifisert personale og nok personale:

Barnehagedagen arrangeres i år for 9.år på rad og er et samarbeide mellom Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalg for barnehage (FUB).

Vi mener det bør sikres en barnehagenorm med flere førskolelærere (barnehagelærere) og barne- og ungdomsarbeidere og det må fastsettes en norm for størrelse på barnegruppa. For å kunne møte ungenes behov for et lekende, lærende og utviklende miljø trenger gode barnehager stabilt personale og  forutsigbar økonomi.

Det kommer ei ny stortingsmelding om barnehager i vår og endring av barnehageloven som bla sier noe mere konkret om bamanning er på trappene.

 

VELKOMMEN TIL ØWRETUN

07.03.2013

JulegranpyntingDet første tydelige tegnet på at jula er i anmarsj fikk vi da barn fra avdeling Steigen på Øwretun barnehage sto for pynting av årets julegran i kommunehuset. Nå mangler det bare litt mer snø!

30.11.2012

De utrolige åreneAlvdal, Tynset og Folldal skal starte opp foreldreveiledningsgrupper for foreldre med barn i alderen 3-6 år. Foreldrene møtes i gruppe og vil få veiledning som styrker foreldrekompetansen.

 

Dette er et lavterskeltilbud der det blir tatt opp tema som lek og relasjonsfremmende aktiviteter, ros og oppmuntring, belønning, gode beskjeder, konsekvenser og grensesetting. Oppstart av gruppene blir ca i februar 2013. Foreldregruppen møtes ukentlig i 12-16 uker.


Foreldreveiledningen er et samarbeid mellom helsestasjon, barnevernet og PP-tjenesten. Dersom du ønsker mer opplysninger kan du henvende deg til en av de nevnte instansene eller barnehagen/skolen der barnet ditt går.

Skjema for påmelding finner du her (word)her (pdf) Brosjyre

14.11.2012

Fra nytt barnehageår, 15.08.12 er det nye åpningstider i Øwretun barnehage.
Vi har nå oppe fra kl 07.00-16.45.

15.08.2012