Omsorgstjenester

Omsorgstjenester inkluderer de tre enhetene Solsida omsorgsheim, hjemmebaserte tjenester og tjenesten for funksjonshemmede. 

 

 

Solsida Omsorgsheim: 

 

Enhetsleder Solsida Omsorgsheim
Ranveig Ødegård, tlf. 62 48 94 02

 

Enheten har tre avdelinger: 

Avdelingsleder 1.etg: Liv Margrethe Sølna, tlf. 62 48 94 06

Avdelingsleder 2. etg: Marita B. Gjersvold, tlf 62 48 94 24

Avdelingsleder kjøkken/vaskeri: Dan Frede Hyttemoen, tlf. 62 48 94 18

 

Hjemmebaserte tjenester: 

Enhetsleder er Tanja Marie Westgård, tlf. 62 48 94 07

 

Tjenesten for funksjonshemmede - TFF  Klokkaregga: 45 87 61 28

 

 

Felles søknadsskjema for omsorgstjenestene (se skjemaboks til høyre) fås også ved henvendelse til enheten på telefon 62 48 94 00 eller kommunens servicekontor i Alvdal kommunehus, på telefon 62 48 90 00.

 

Betalingssatser i omsorgstjenesten

 

Legat 

Enheten tildeler midler fra Sigrid Nytrøens legat for innkjøp av utstyr til Solsida Omsorgsheim.

 

Tjenestebeskrivelser 

 

Avlastning 

BPA - Brukerstyrt personlig assistanse

Dagsenteret ved Solbakken

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Demensteam

Ergoterapi 

Fysioterapi 

Hjemmehjelp 

Hjemmesykepleie 

Individuell plan 

Matombringing 

Omsorgsbolig 

Omsorgslønn 

Støttekontakter

Sykehjem - avlastningsopphold

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - langtidsopphold

Tekniske hjelpemidler - utlån (Hjelpemiddelsentral)

Trygghetsalarm

Nyheter

Åshild B. HenriksenNår det er kakelinne, er det tid for julebakst. Så også på Solsida. Det var den store flatbrøddagen i går. Takket være våre tusenkunstnere innen husmor-oppgaver i juleforberedelsene, var det full produksjon. Det var Åshild Bakken Henriksen (bildet) og Gretha F. Hagen som samlet flere damer av eldre årgang og bakte flatbrød. Damene smakte og anerkjente resultatet. En skarve tilskuer (undertegnede) lærte noen kunster også. Gode tips: Beste underlag for baking er takpapp. Beste kjevle er kjevle med damestrømpe utenpå.

 

Damene våre fulgte nøye med og kunne fortelle om mange timer i bakstkjelleren før jul. Både lefse, pjalt og flatbrød ble det fortalt om. Ingen herrer var i sikte før smaksprøvene ble utdelt, men da kom de. En og annen har nok hatt jobben med å sørge for ved under takka og lage passe emner eller stå for stekingen.

 

Tirsdag var det samme prosedyre på Dagtilbudet på Solbakken. Full aktivitet og konsentrasjon rundt pjalt-steking. Stor røre skulle omvandles til før-jul smaksopplevelser. Stor var gleden over å få bake slik de gjorde i gamle dager. Det hele ble overvåket og satt i stand av Elin Trønnes som leder Dagtilbudet og Marit Langen som er en av våre fire frivillige som gjør Dagtilbudet mulig i Alvdal.

09.12.2014

Tone HulbækmoBeboerne på Solsida og gjengen fra Frivilligsentralen fikk oppleve nydelige toner fra Tone Hulbekkmo og Hans Fredrik Jacobsen torsdag 11.september i Glasshuset på Solsida omsorgsheim. Det var stappfullt av forventningsfulle tilhørere som fikk en god dose profesjonell underholdning. Sanger og musikk og volum var godt tilpasset lokalet og målgruppen. Vi så mange beboere som gikk inn i musikken. De kjente igjen flere av de gode, gamle tekstene som ble framført.

 

Tilstede var også enhetsleder kultur i kommunen. Denne seansen var en av flere kulturelle innslag på Solsida som finansieres av Den kulturelle spaserstokken. Også til neste år har vi fått noen kroner til å invitere profesjonelle musikere og kulturarbeidere for å underholde beboerne. Det er hyggelig at vi kan gjøre dette i samarbeid med Frivilligsentralen. De stod for kaffe og servering til alle frammøtte. Dette gir god livskvalitet for våre beboere.

Gunveig Eide

17.09.2014

I Enhet for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) trenger vi flere tilkallingsvikarer både på institusjonen (Solsida), i hjemmetjenesten, i tjenesten for funksjonshemmede (TFF) og kjøkken/vask.

Meld deg på til en viktig oppgave i Alvdal.

 

Kontakt avdelingslederne eller Enhet PRO tlf 62 48 94 02.

02.09.2014

Sist uke hadde vi AKTIVITETSDAG lagt til sansehagen. «Alle» deltok i en eller annen aktivitet. Noen kastet piler, andre drev med «boks-bowling» og atter andre gikk rullatorturer. Og mye mer. Seterstua var svært populær. Aktivitetene var organisert med ulike stasjoner, med ulike oppgaver. Deltakerne gikk fra stasjon til stasjon. Svetten rant og sola var stikkende varm. Men det var en fin dag med gode opplevelser for alle.

 

Høydepunkt var selvfølgelig kaffen og vaflene som premie etter de ulike aktivitetene. Alle vant, og til forskjell fra WM i fotball, ble ingen sure fordi de ikke ble nr. 1.

 

 

17.07.2014

Inghild HyttemoenDet var en høytidelig anledning da Norges Vel medalje ble tildelt vår kontormedarbeider Inghild Hyttemoen. Det skjedde på personalmøte for PRO på Solsida tirsdag ettermiddag.

 

Medaljen for lang og tro tjeneste deles ut til de som har mer enn 30 års innsats hos samme arbeidsgiver. Inghild begynte å jobbe på Solsida i 1969. Da startet hun på avdelingen, 17 år gammel. Siden har hun jobbet mest som kontormedarbeider og holder orden på en rekke administrative oppgaver. Inghild hadde et avbrudd på 4 år mens hun var hjemme med jentene. Med unntak av disse årene har hun vært hos oss i 41 år. Slå den !!!

 

Medaljen er et synlig bevis for en innsats det står respekt av. Arbeidsgiver kan og være stolt av å ha beholdt en medarbeider gjennom en rekke endringer og skiftende oppgaver. Medaljen er mer enn fortjent. Den er i sølv med nasjonalfarget bånd på grønn bunn og ca 3 cm i diameter.

 

Det blir tildelt vel 4000 medaljer årlig i Norge, mer enn dobbelt så mange som for 20 år siden. Siden oppstarten i 1888 har flere enn 200 000 personer fått tildelt medaljen.

 

I disse jubileumstider for grunnloven, er det verdt å merke seg at før 1814, arbeidet Norges Vel med å bygge den nye nasjonen Norge. Så i år er Norges Vel en viktig del av historien vår.

10.04.2014

Eli Storbekken Trio hadde konsert på Solsida Omsorgsheim sist onsdag. Gode toner på trekkspill med Irene Tillung, på gitar Tom Steinar Lund og Eli sjøl på fløyte og sang. Mange av tekstene og melodiene var hentet fra far Egil Storbekken, fra Vidar Sandbeck og Agnar Eggen fra Vingelen. Musikken fylte hele Glasshuset og disse musikerne kunne sine saker. Vi håper på mer senere.

 

Og de som ville, kunne danse. Og dans ble det. Kaffe og kaker ble det også. Det var godt oppmøte både fra husets egne beboere, pårørende og gjester utenfra. Det så ut til at alle trivdes og at musikken falt i smak. Den kulturelle spaserstokken gjorde arrangementet mulig for oss økonomisk.

15.07.2013

bilde av plakat jø så fyseHelga 12. - 14. juli arrangeres "Jø så fyse!" på Aukrustsenteret. Programmet består av kjente og dyktige artister som Per Inge Torkelsen, kunstutstilling av Morten M og konsert med Arve Henriksen, Ingrid Vollan og Eirik Raude.

 

Den kulturelle spaserstokken støtter arrangementet, noe som gir rabatterte priser til eldre.

02.07.2013

VergemålslovenNy vergemålslov trer i kraft 1. juli. Dette innebærer både nytt regelverk og ny organisering. De oppgavene som dagens kommunale overformynderier har, blir overført til landets 18 fylkesmenn. Fylkesmannen i Hedmark blir ny førsteinstans for alle vergemål i Hedmark.

 

Alle oppnevnte hjelpeverger, verger og setteverger fortsetter i sine vergeoppdrag. Begrepet hjelpeverge skal ikke brukes lenger og dagens hjelpeverger får benevnelsen verge.

 

Dagens verger skal levere regnskap for 1. halvår 2013 til overformynderiet innen 31. august. Alle søknader om godtgjøring og utgiftsdekning for 1. halvår leveres også til overformynderiet. Overformynderiet avslutter sin virksomhet etter at regnskapene er avlevert og arkivet er avsluttet.

07.05.2013

Hjemmetjenesten i Alvdal kommune har innført nye telefontider.

 

Spørsmål om tjenester og henvendelser til leder/fagsykepleier i hjemmetjenesten:

Hverdager kl. 12:00 - 14:00

   Tlf. 62 48 94 07 (leder)

   Tlf. 62 48 94 03 (fagsykepleier)

 

Akutte problemstillinger eller behov vedr. pasienter/brukere som har tjenester:

Vakttelefon hver dag:

   Tlf. 913 08 117 / 913 08 118 (07:00 - 23:30)

   Tlf. 913 08 120 (22:30 - 07:00)

16.04.2013

BlomstDet å bli rammet av en alvorlig sykdom fører til mange utfordringer og spørsmål. En trenger å prate med andre i samme situasjon. Derfor skal vi starte et møtested for mennesker med kreft.


Er du bosatt i Nord-Østerdal og trenger noen å snakke med om det å ha kreft?

30.11.2012

Frivilligsentralene i Nord-Østerdal ønsker å legge til rette for selvorganiserte selvhjelpsgrupper. For å få dette til er det behov for personer som kan tenke seg å være «igangsettere» for disse selvhjelpsgruppene. 

  

Selvhjelp Norge holder kurs innenfor temaet, og det er planlagt et slikt kurs på Tynset i januar 2013. 

21.11.2012

1381989_piano_keyboardAlvdal kommune har søkt om midler til kulturtiltak for eldre, og fått tildelt 80 000 kr.

Les mer her:Den kulturelle spaserstokken - Alvdal midt i væla

16.11.2012

For å styrke den kommunale kreftomsorgen har Kreftforeningen tildelt 30 millioner kroner til 97 kreftkoordinatorstillinger fordelt rundt i landet. Kreftkoordinatoren skal koordinere hjelp og tjenester til beste for kreftpasienter og pårørende.

 

Tynset, Tolga og Alvdal kommuner er tildelt midler fra kreftforeningen til 50 % stilling som kreftkoordinator fra 01. Oktober 2012.

06.11.2012

SolsidaNye tilbud for de eldre er høyt prioritert i PRO-enheten i kommunen (Pleie, Rehabilitering og Omsorg). Fire ulike dagtilbud er etablert det siste året. Dette er en økning fra tidligere ett dagtilbud for Solsidas beboere. Takket være eksterne prosjektmidler har dette vært mulig. Vi har nå følgende tilbud:

 

  • Mandag: Fellesarealet i Solbakken omsorgsboliger for hjemmeboende eldre.
  • Tirsdag: Fellesarealet i Solbakken omsorgsboliger for hjemmeboende eldre som er litt glemsk.
  • Onsdag: Glasshuset på Solsida omsorgsheim for beboerne på Solsida.
  • Tirsdag eller torsdag: I skjermet enhet med musikk og sang.
29.10.2012

Fra 01.01.2013 gjelder nye forskrifter for Transportordningen for forflytningshemmede.

Hedmark Trafikk FKF sender i disse dager ut informasjonsbrev til alle brukere om endringen, med orientering om at alle godkjente brukere må søke på nytt. 

Det er laget nytt søknadsskjema og legeerklæring, og disse må sendes til den fylkeskommunale transportnemnda innen 1. oktober 2012.
I løpet av desember vil alle søkere få skriftlig svar på om de er godkjent som brukere fra 01.01.2013.

 

Søknader som mottas etter 1. oktober vil bli behandlet fortløpende, men en evt. godkjenning vil ikke gjelde fra 01.01.2013.

Søknaden sendes til:
                Hedmark Trafikk
                v/TT-nemda i Hedmark
                Disenstrandvegen 4
                2321  Hamar

15.08.2012

juni2006 060På Husantunet vil det være ulike aktiviteter sommeren i gjennom, slik som gudstjeneste, familiedag og guiding.

Endelig program finner du her: Program sommeren 2012

 

Dette finner du også under Kultur, fritid og bibliotek - Museer og kulturminner.

 

 

Håper programmet kan passe for noen og enhver - velkommen til fine stunder på Husantunet!

09.05.2012

.…og vil du vite mer, kom på informasjonsmøte på Aukrustsenteret den 18. januar kl. 19.00.

 

Samhandlingsreformen (SHR) trådde i kraft fra 01.01.2012. Det betyr ingen revolusjon, men en gradvis omlegging av oppgaver fra sykehusene til helse og omsorgstjenestene i kommunene.

03.01.2012

SeterstuaMandag 31.10 ferdigstilles seterstua i sansehagen ved Solsida omsorgsheim. Det ble høytidelig overlevering fra Hogg og Slå som fikk oppdraget til kommunen og prosjektet «Sans og samling». Nå gjenstår noe dugnad med å lakke/olje gulvet, lute vegger og beise utvendig. Seterstua skal innredes etter hvert.

Til våren kan beboere på Solsida, og alle i bygda som vil, reise en tur til seters i sansehagen. Nysgjerrige kan ta turen allerede. Seterstua skal brukes av både beboere, pårørende, hjemmeboende eldre, barn i skolen og barnehagen, samt  alle som ønsker. For mennesker med demens, skal seterstua være en sanselig opplevelse og minne om gamle, kjente inntrykk.

01.11.2011

Solsida1Vi inviterer til en rusletur i Sansehagen.

Ta med kaffe og noe å bite i og gå en tur i sansehagen ved Solsida når dere ønsker. Sansehagen er nå ferdig så langt. Her er full blomstring enda, selv om ettersommeren melder sin ankomst. Vi har en overbygd gapahuk om det til en forandring skulle regne. Nå gjenstår å sette opp ei seterstue, et lite laftehus, på tomta. Det skjer før jul.

22.09.2011

Kontaktinfo - omsorgstjenester

Enhetsleder Solsida Omsorgsheim:

Ranveig Ødegård

tlf. 62 48 94 0

 

Enhetsleder hjemmebasert omsorg:

Tanja Westgård

tlf. 62 48 94 07

 

Avd. leder kjøkkentjeneste og vaskeri:

Dan Frede Hyttemoen

tlf. 62 48 94 18