Interkommunalt samarbeid

Kommunen er med i en rekke interkommunale samarbeid. Utviklingen viser at dette har vært viktig for å sikre kompetanse og rekruttering, spesielt innen fagfelt med spesialisert kunnskap eller ettertraktet kompetanse.

 

Under følger en oversikt på samarbeid som involverer Alvdal kommune:

 

Tiltak 

Vertskommune/ 

Kontor-kommune 

Deltakerkommuner 

Tjeneste-/ 

fagområde 

Aksjeselskaper 

FIAS  A/S 

Tolga

Tolga, Os, Røros, Holtålen, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Engerdal, Stor-Elvdal

Renovasjon + konkurranseutsatt næring

MeSkano A/S 

Tynset

Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os

Varig tilrettelagt arbeid

Attføring, kvalifisering

Hedmark fylkesmuseum A/S, avd. Nord Østerdalsmuseet

Tynset

Os, Tolga, Alvdal, Folldal, Rendalen, Tynset

 

  

Interkommunale selskaper (IKS) 

  

IKT Fjellregionen IKS

Tynset

Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga

IKT drift og utvikling

Revisjon Fjell IKS

Os

Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros, Os, Tolga, Alvdal

Revisjon

Kontrollutvalg Fjell IKS

Os

Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros, Os, Tolga, Alvdal, Folldal

Kontrollutvalg

Midt-Hedmark Brann og redning IKS

Elverum

I regionen: Tolga, Tynset,  Alvdal, Rendalen og Folldal

Brann, redning og feiing, samt forebyggende brannvern

Krisesenteret for Nord-Østerdal

- ny fra 2011

Lillehammer

Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal

 

  

Samarbeidsordninger 

  

Nord-Østerdal Musiker

Tolga

Os, Tolga, Tynset, Alvdal

 

Teater i Fjellregionen

Tynset

Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT-tjeneste),   inkl. logoped

Tynset

Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Hedmark FK

 

Arbeidsgiverkontroll

Os

Holtålen, Røros, Os, Tolga, Folldal, Tynset, Alvdal, Rendalen

 

Jordmortjeneste

Tynset sjukehus

Fellesavtale Tynset, Alvdal, Tolga, Os, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal

 

Legevakt

Alvdal

Alvdal, Folldal

 

Innkjøpsamarbeid

 

Tynset

Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen

 

Geodata

Tynset

Alvdal, Røros, Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og NØK

 

Skogbrukssjef

Alvdal

Alvdal, Folldal og Tynset

 

Skolesamarbeid (TATO)

Tynset

Tolga, Tynset, Alvdal

 

Voksenopplæring (samfunnsopplæring)

Tynset

Tynset, Tolga, Alvdal, Folldal

 

Enhet for landbruk og miljø

Alvdal

Alvdal, Tynset

 

Barnevernssamarbeidet

Tynset

Alvdal, Tynset, Tolga

 

Enhet for plan, byggesak og geodata

Tynset

Tynset, Alvdal

 

  

Annet avtalebasert samarbeid 

  

Regionrådet for Fjellregionen

Tynset/Hedmark fylkeskommune

Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Hedmark fk

Interessepolitisk organ, prosjektut-

Vikling og prosjektvertskap uten delegert myndighet etter § 27 i kommuneloven

Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen

Tynset/Røros

Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen

Administrering av lærlingordningen i regionen

Musikk i Hedmark

 

Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen

 

IKA Opplandene

Lillehammer

Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Tynset, Tolga, Folldal

Arkivdepot organisert etter § 27 i kommuneloven

Samarbeidsavtaler DPS, Tynset

 

Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os

 

 

Nyheter