Høringer

I Alvdal kommune er for tida følgende planer ute på høring:

 

Forslag til ny kommunedelplan -samfunnsdelen 

Høringsfrist 15. mai 2018 

Offentlig ettersyn og høring - Kommuneplanens samfunnsdel, Mot 2030  

 

Planprogram -kommunedelplan for trafikksikkerhet 

Høringsfrist: 3. april

 

     Utkast til planprogram - kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018-2021 

 

     Samlet saksframstilling- kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018-2021 -  Planprogram

 

Forslag til skyssplanlegging ny skole – nye retningslinjer for farlig skolevei 

Høringsfrist 3. april

 

     Forslag - nye retningslinjer for farlig skolevei

Publisert av: Erland Horten
29.10.2015