Høringer

I Alvdal kommune er for tida følgende planer ute på høring.

 

REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2017-2020(28), ALVDAL KOMMUNE

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 13 vedtok Alvdal kommunestyre den 26.01.17, sak 5/17, å varsle oppstart av arbeidet med revidering av Kommuneplanens Samfunnsdel.

Kommunestyrets vedtak 28.01.17

Planprogram behandlet omarbeidet etter KS vedtak 26.0.17 til høring

Frist for merknader til planprogrammet er 22.03.17.

Høringsfrist: 13.03.17.

 

 

Publisert av: Erland Horten
29.10.2015